banner garden sport new2

Συνδεση

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν το 1983 με τον νόμο Ν. 1404/1983 τα οποία ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα Τ.Ε.Ι. είναι ΝΠΔΔ και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του νόμου αυτού και του εσωτερικού κανονισμού. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και έχουν ειδικότερα ως αποστολή:
α) Να περέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών , τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
β) Να συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
γ) Να υλοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι.
 
Ως αποστολή τους τα Τ.Ε.Ι. έχουν:
α) Συμβάλλουν στον επαγγελματικό  προσανατολισμό τόσο των σπουδαστών τους, όσο και των νέων γενικότερα.
β) Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τισ αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους.
γ) Συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα ή φορείς υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους.
δ) Υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού.
ε) Ενημερώνουν την κοινή γνώμη για την πορεία πραγματοποίησης των στόχων τους.
στ) Συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπεται με τον Ν. 1268/1982, στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
ζ) Παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της Τεχνολογίας.
 
Τα Τ.Ε.Ι. τα οποία ιδρύονται με τον νόμο Ν. 1404/1983 είναι :
 
Α' Τ.Ε.Ι. Αθήνας:
 
α) Σχολή γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών
β) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίμων
 
Β' Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίμων
 
Γ' Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
 
Δ' Τ.Ε.Ι. Πάτρας:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
 
Ε' Τ.Ε.Ι. Λάρισας
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
 
Παράρτημα Λαμίας, Καρδίτσας
 
ΣΤ' Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
 
Παράρτημα Χανίων
 
Ζ' Τ.Ε.Ι. Καβάλας:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
 
Η' Τ.Ε.Ι. Κοζάνης:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
γ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
 
Παράρτημα Φλώρινας
 
Θ' Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
 
Ι' Τ.Ε.Ι. Σερρών:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
 
ΙΑ' Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου:
 
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
 
Παράρτημα Καρπενησίου
 
Η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή κατάτμηση Τ.Ε.Ι., πραρτημάτων, σχολών και τμημάτων τους, η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού, ως και η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας ή θεμάτων που αναφέρονται στους σπουδαστές τους, γίνονται με προεδρικά διατάγματα που εγκρίνονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση ή γνώμη των οικείων Τ.Ε.Ι. και εισήγηση του συμβουλίου τεχνολογικής εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), οι οποίες υποβάλλονται, αν δεν ζητηθούν νωρίτερα, μέσα σε 60 ημέρες από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήματος από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ίδρυση Τ.Ε.Ι., σχολών και τμημάτων γίνεται κατά προτεραιότητα σε τομείς που εντάσσονται στην προοπτική μιας αυτοδύναμης και συνολικής ανάπτυξης και δημιουργίας ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων δραστηριοτήτων, όπως πληροφορική, μεταλλουργία, ενέργια, αγορτική οικονομία, επισιτισμός, κατασκευές, διοίκηση, υγεία - πρόνοια, ασφαλίσεις, μεταφορικά μέσα, τουρισμός, αμυντικές ανάγκες, ναυπηγική, υφαντουργία.
Για να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων, για την ίδρυση Τ.Ε.Ι., σχολών και τμημάτων λαμβάνονται υπόψη επίσης οι άμεσες ανάγκες της παραγωγής και ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υποαπασχόλησης και ανεργίας που τυχόν υπάρχουν.
 

13°C

Αθήνα

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 47%

Άνεμος: 11.27 km/h

  • 22 Απρ 2018 26°C 12°C
  • 23 Απρ 2018 26°C 15°C

6°C

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 76%

Άνεμος: 11.27 km/h

  • 22 Απρ 2018 24°C 6°C
  • 23 Απρ 2018 28°C 8°C

16°C

Ηράκλειο

Μερική συνεφιά

Υγρασία: 69%

Άνεμος: 28.97 km/h

  • 22 Απρ 2018 20°C 15°C
  • 23 Απρ 2018 21°C 11°C
next
prev