Σήμερα το 94% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται από τα μέλη της ΔΟΕ, το 96% των παγκόσμιων εξαγωγών επίσης, όπως και το 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης.