banner garden sport new2

Συνδεση

Πρόνοια για βοδινό, ζάχαρη στα εμπορικά ντηλ της ΕΕ ζητά το Συμβούλιο Γεωργίας

Να συμπεριλάβει περισσότερο τα κράτη μέλη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με το Μεξικό, τις χώρες Mercosur και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) αλλά και να προστατεύσει ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα -όπως το βοδινό, η αιθανόλη και η ζάχαρη- ζήτησαν από την Κομισιόν οι υπουργοί γεωργίας και αλιείας της ΕΕ στα πλαίσια του Συμβουλίου Γεωργίας τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

«Οι εμπορικές συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ και βοηθούν τους αγρότες μας να θριαμβεύσουν σε διεθνές επίπεδο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ευαισθησίες διαφόρων γεωργικών τομέων, προστατεύει τους παραγωγούς μας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το πέρας του Συμβουλίου Γεωργίας, ο Τάρμο Ταμ, υπουργός γεωργίας και αγροτικών υποθέσεων της Εσθονίας, η χώρα του οποίου έχει την εκ περιτροπής 6μηνη προεδρία του Συμβουλίου.

Αειφορική διαχείριση εδαφών

Επιπλέον, η εσθονική προεδρία παρουσίασε το αποτέλεσμα της υψηλού επιπέδου σύσκεψης για «Εδάφη για αειφόρο παραγωγή τροφίμων και υπηρεσίες οικοσυστημάτων», που έλαβε χώρα στο Ταλίν τον Οκτώβριο. Στόχος είναι η ΕΕ να διατηρήσει υψηλού επιπέδου αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα η διαχείριση των εδαφών να γίνεται με αειφορικό τρόπο και να υιοθετηθούν στρατηγικές για την προστασία των αγροτικών εδαφών. Οι υπουργοί αναφέρθηκαν ιδιαιτέρως στη στεγανοποίηση του εδάφους και στην απώλεια γεωργικών εκτάσεων, αναγνωρίζοντας ότι οι λύσεις εξαρτώνται κυρίως από τις εθνικές ιδιαιτερότητες, ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

«Η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Υπάρχουν τρόποι ενθάρρυνσης της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των γεωργικών εδαφών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να δημιουργηθούν πρόσθετα κίνητρα για τους αγρότες μέσω υποστηρικτικών μέτρων. Αυτές οι πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική ΚΑΠ», τόνισε ο Τάρμο Ταμ.

Πιο αειφόρες χρήσεις για τα φυτοπροστατευτικά

Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης για την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών. Οι υπουργοί συζήτησαν πως θα επιταχυνθεί η εφαρμογή των αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Συνοπτικά τα βασικά αποτελέσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

 • Οι εναέριοι ψεκασμοί απαγορεύονται σε όλες της χώρες της ΕΕ, με εξαιρέσεις που χορηγούνται υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
 • Η χρήση φυτοπροστατευτικών απαγορεύεται ή ελαχιστοποιείται σε δημόσια πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και σχολεία.
 • Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος ή ειδικών περιοχών όπως τα δημόσια πάρκα είναι δύσκολο να αποτιμηθεί δεδομένης της έλλειψης μετρήσιμων στόχων στα περισσότερα Εθνικά Σχέδια Δράσης.
 • Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (IPM) δεν χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εγκεκριμένων από την ΕΕ χαμηλής επικινδυνότητας / μη χημικών φυτοπροστατευτικών έχει διπλασιαστεί από το 2009. Η συμμόρφωση σε επίπεδο μεμονωμένων καλλιεργητών δεν ελέγχεται συστηματικά από τα κράτη μέλη.
 • Τα συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης για επαγγελματίες έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και μέχρι σήμερα σχεδόν 4 εκατ. αγρότες έχουν εκπαιδευτεί για ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών. Επιπλέον, έχουν δοκιμαστεί 900.000 ψεκαστήρες για ακριβή και ασφαλή εφαρμογή.

Τώρα, όταν τα κράτη μέλη αναθεωρήσουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης πρέπει να θεσπίσουν ειδικούς και μετρήσιμους στόχους και δείκτες για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με σκοπό τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει την εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της οδηγίας. Αυτή η παρακολούθηση περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων όπως έλεγχοι, αξιολόγηση αναθεωρημένων Εθνικών Σχεδίων Δράσης και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης – όπως για παράδειγμα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κατάρτιση επαγγελματιών. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ, βάσει της εμπειρίας των κρατών μελών με τους εθνικούς τους δείκτες.

Τέλος, στο Συμβούλιο Γεωργίας οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της σύσκεψης σχετικά με θέμα «Ίση ποιότητα προϊόντων για όλους» και για την πρόσφατη συνάντηση της ομάδας Βίσεγκραντ (σσ. η συμμαχία που απαρτίζεται από 4 κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία) όπου ειδικότερα συζήτησαν για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρωτοβουλία BIOEAST για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια και τη δασοκομία στη βιοοικονομία.

Σημειώνεται ότι το επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας θα πραγματοποιηθεί από 11-12 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

euractiv.gr

13°C

Αθήνα

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 47%

Άνεμος: 11.27 km/h

 • 22 Απρ 2018 26°C 12°C
 • 23 Απρ 2018 26°C 15°C

6°C

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 76%

Άνεμος: 11.27 km/h

 • 22 Απρ 2018 24°C 6°C
 • 23 Απρ 2018 28°C 8°C

16°C

Ηράκλειο

Μερική συνεφιά

Υγρασία: 69%

Άνεμος: 28.97 km/h

 • 22 Απρ 2018 20°C 15°C
 • 23 Απρ 2018 21°C 11°C
next
prev